Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Задати питання

2011 рік

Форма 1. Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства

 

Форма 1-л Звіт  судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України

Форма 2А. Звіт судів першої інстанції про розгляд справ в порядку адміністративного судочинства

 

Форма 2Ц. Звіт судів першої інстанції про розгляд у порядку цивільного судочинства

 

Форма 1-АС.Звіт про розгляд господарських справ місцевими судами

 

Форма 2-АС.Звіт про результати перегляду господарських справ за апеляціями

Форма 3. Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до 
адміністративної відповідальност

Форма 4. Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень

 

Форма 5. Звіт про направлення на примусове лікування хронічних алкоголіків і наркоманів

Форма 6. Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, надіслано на додаткове розслідування, повернуто прокурору для усунення порушень (ст. 2491   КПК України), неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання

Форма 7. Звіт про склад засуджених

 

Форма 8. Звіт про неповнолітніх засуджених

 

Форма 9. Звіт про стан судимості у складі військових формувань України

Форма 21. Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляцій у кримінальних справах  та перегляд постанов про адміністративні правопорушення

Форма 22А. Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у адміністративних справа

 

Форма 22Ц. Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у цивільних справах