Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Задати питання

2016 рік

            Форма №1 Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства

Форма №1-1 Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження 

Форма №1-Л Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 209-1,306 КК України

Форма №1-МС Звіт судів першої інстанції про розгляд господарських справ

Форма №2-А Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства

 Форма №2-АС Звіт судів апеляційної інстанції про розгляд господарських справ

Форма №2-Ц Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільногосудочинства

Форма №3 Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

Форма№4 Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень

Форма№6 Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання

Форма №7 Звіт про склад засуджених

Форма №8 Звіт про неповнолітніх засуджених

Форма №10 Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах

Форма№21 Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляцій у кримінальних справах та перегляд постанов про адміністративні правопорушення 

Форма №21-1 Звіт про розгляд апеляційною інстанцією матеріалів кримінального провадження

Форма №22-А Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг в адміністративних справах

Форма №22-Ц Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг в цивільних справах

Форма №23 Звіт апеляційної інстанції про перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення