Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Задати питання

2008 рік

Форма 1.  Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства

Форма 2А.  Звіт судів першої інстанції про розгляд справ в порядку адміністративного судочинства

Форма 2Ц.  Звіт судів першої інстанції про розгляд у порядку цивільного судочинства
 
Форма 3.  Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності
 
Форма 4.  Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень
 
Форма 6.  Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, надіслано на додаткове 
розслідування, повернуто прокурору для усунення порушень (ст. 2491   КПК України), неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання
 
Форма 7.  Звіт про склад засуджених
 
Форма 8.  Звіт про неповнолітніх засуджених
 
Форма 9.  Звіт про стан судимості у складі військових формувань України
 
Форма 21.  Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляцій у кримінальних справах  та перегляд постанов про адміністративні правопорушення
 
Форма 22А.  Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у адміністративних справах
 
Форма 22Ц.  Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у цивільних справах