Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Задати питання

Управління в судах: ефективна комунікація Управління в судах: управління конфліктами Управління в судах: управління пероналом
Court Management: формування ефективної команди Court Management: стратегічне планування
Закородонный візит: правила поведінки
Інноваційні методи адміністрування в українських судах. Практичний досвід.
Посібник помічника судді загального суду.

Стратегічні комунікації, навчально-методичний посібник
Стратегічні комунікації суду або як досягти поставлених цілей
Путівник з досліджень діяльності судів

Дослідження якості роботи судів з використанням методології карток громадянського звітування: Навчальний посібник
Суди у відносинах з журналістами: посібник для суддів
Написання судових рішень. Посібник для суддів

Основи судової журналістики: посібник для журналістів